• نام

  الهام

 • نام خانوادگی

  قاسمیان

 • تاریخ تولد

  ۱۳۵۹/۰۱/۲۹

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۶۳۱-۳۸۶۹

 • مدرک تحصیلی / درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  نوازندگی

 • نام ساز تخصصی/ سبک آواز

  تار

 • فعالیت موسیقیایی

  آشنایی در زمینه نوازندگی تنبور

 • اساتید

  فرهاد رجبی راد – حسن پیوندی

  امیر کوچ پی ده