• نام

  امین

 • نام خانوادگی

  امیدیان

 • ایمیل

  Avesta.1987@yahoo.com

 • تاریخ تولد

  ۱۳۶۶

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۲۳۱-۲۰۵۳

 • مدرک تحصیلی/ درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  پیانو

 • نام ساز تخصصی/سبک آواز

  پیانو

 • فعالیت موسیقیایی

  نوازنده سازهای کوبه ای ایرانی

 • پیشینه حرفه ای

 • اساتید

  استاد امامی
  استاد معتکف

 • سایر آثار هنری (آلبوم و ...)

 • روش تدریس