• نام

  انسیه

 • نام خانوادگی

  مسعودی

 • تاریخ تولد

  ۱۳۶۱/۱۰/۱۳

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۸۰۴-۴۷۱۰

 • مدرک تحصیلی / درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  نوازندگی ساز ایرانی

 • نام ساز تخصصی/سبک آواز

  قانون،سنتور

 • اساتید

  استاد سلیمانیان