• نام

  حسن

 • نام خانوادگی

  خدام عباسی

 • تاریخ تولد

  ۱۳۵۳/۰۶/۳۱

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۰۸۱-۰۴۰۱

 • مدرک تحصیلی/درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  نوازندگی

 • نام ساز تخصصی/سبک آواز

  پیانو