• نام

  رضا

 • نام خانوادگی

  مورّعی

 • تاریخ تولد

  ۱۳۶۲/۰۳/۲۶

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۳۵۰-۸۸۲۵

 • مدرک تحصیلی / درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  نوازندگی

 • نام ساز تخصصی/ سبک آواز

  پیانو

 • اساتید

  دکتر پویان آزاده