• نام

  ایمان

 • نام خانوادگی

  محمدجواد صحرایی

 • ایمیل

  Sahraei.milad@gmail.com

 • تاریخ تولد

  ۱۳۷۰

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۵۳۱-۴۲۹۵

 • مدرک تحصیلی/درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  خوانندگی

 • نام ساز تخصصی/سبک آواز

  پاپ

 • پیشینه حرفه ای

 • اساتید