• نام

  مرضیه

 • نام خانوادگی

  دربان

 • تاریخ تولد

  ۱۳۵۹/۰۸/۲۳

 • تلفن همراه

  ۰۹۱۲-۵۳۱-۰۱۶۸

 • مدرک تحصیلی/درجه هنری

  دانشجو

 • تخصص

  سه تار

 • نام ساز تخصصی/سبک آواز

  سنتی ایرانی