• نام

  هرمز

 • نام خانوادگی

  کبیری

 • تاریخ تولد

  ۱۳۵۹/۰۴/۲۷

 • تلفن همراه

  ۰۹۳۰-۸۳۳-۹۳۲۳

 • مدرک تحصیلی / درجه هنری

  کارشناسی

 • تخصص

  فنی -مهندسی

 • نام ساز تخصصی/ سبک آواز

  ساکسیفون

 • فعالیت موسیقیایی

  فعالیتهای مذهبی